Спадкові спори. Визнання заповіту недійсним. Визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування. Поновлення строків на прийняття спадщини

Спадкові справи не рідкість в судовій практиці. Виходячи з норм Цивільного кодексу України, спадщина від Спадкодавця до Спадкоємця переходить на підставі заповіту або закону.

Якщо Спадкодавець за час свого життя залишив ЗАПОВІТ, він, відповідно до законодавства України, повинен бути посвідчений нотаріусом або особою уповноваження на вчинення таких дій органом місцевого самоврядування (громадою). В судовій практиці бували випадки, коли секретар сільради посвідчувала заповіт, однак не мала делегованих повноважені від сільської ради.

Заповіт може бути підписаний не Спадкодавцем, а представником при 2 (двох) свідках.

Відповідно до ст. 1253 ЦК України, свідками не можуть бути: 1) нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт; 2) спадкоємці за заповітом; 3) члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; 4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

Частина 3 ст. 1254 ЦК України передбачає, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Таким чином, щодо заповіту є дуже багато юридичних тонкостей.

Неналежно оформлений заповіт можна оскаржити в судовому порядку та визнати його недійсним, адже недійсний заповіт не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.

Якщо Спадкодавець не залишив заповіт після своєї смерті, йде застосування Глави 86  Цивільного кодексу України “СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ” і спадкова маса розподіляється у порядку черговості з 1 черги до 5 черги (ст. 1261-1265 ЦК України).

Така черга створена з принципу розподілу майна від найріднішої людини і далі по родству зближення.

Оформлюючи Спадкоємці спадщину можуть зіткнутися з проблемою відсутність оригіналів документів на рухоме чи нерухоме майно.

За відсутністю оригіналів документів на майно, нотаріус може винести Постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Причиною для відмови у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом зазначено, що через відсутність правовстановлювального документа на спадкове майно.

У такому випадку необхідно звертатися до суду з позовною заявою про скасування постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії та зобов’язання вчинити дії або про визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування.

Поширеною практикою залишається пропущений строк на прийняття спадщини Спадкоємцем.

Відповідно до ч.1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Зачасту люди пропускають 6 місячний з поважних або не поважних причин, тим не менше, цей строк в судовому порядку можна поновити. Детально про поновлення строків на прийняття спадщини було зазначено в наступній статті “Пропущення строку для прийняття спадщини: поважні причини“.

Звертаючись до нашої компанії за захистом свої прав Ви отримаєте кваліфіковану допомогу та захист свої прав та інтересів в суді перед іншими Спадкоємцями.

Замовлення Витягу про земельну ділянку та Витягу про нормативну грошову оцінку через інтернет

Наразі кожній особі доступна інформація щодо земельної ділянки, зокрема отримати інформацію про права, нормативно грошову оцінку та відомості з Державного земельного кадастру України (далі по тесту – “ДЗК”) тощо.

Офіційний інтернет ресурс доступний за адресою: https://e.land.gov.ua/, на якому можливо замовити витяг з ДЗК онлайн.

У разі наявності помилок в відомостях, що містяться в ДЗК України, ми можемо їх виправити та актуалізувати відомості щодо земельної ділянки, зокрема щодо власника земельної ділянки, координат і меж земельної ділянки.

Результатом надання такої послуги буде новий витяг з ДЗК.

Адвокат (юрист) по кредитам. Адвокат по вопросам задолженности

Адвокат по вопросам задолженности (кредитам) необходим кредитору в случае взыскания задолженности с должника (заемщика) в судебном порядке. Работа адвоката заключается в подготовке искового заявления в суд и правильного расчета штрафных санкций, пени, инфляционных убытков.

Адвокат по вопросам задолженности (кредитам) необходим заемщику в случае, если кредитор начал процедуру взыскания задолженности с него. Лицу в таком случае необходимо юридическая поддержка, которая заключается в подготовке возражения на исковое заявление, перерасчет  штрафных санкций, заявленных кредитором. Также проверка задолженности на исковою давность.

По договору кредита (займа) одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества.

Не всегда по той или иной причине удается отдать долг кредитору. В свою очередь кредитор может прибегнуть к судебному порядку решения такого спора. Важно на данном этапе участвовать в судебном процесе, поскольку игнорирование определенных правил и процесуального закона может привести к чрезмерно насчитанным процентам, штрафных санкций.

В сложившейся практике есть методы и механизмы реструктуризировать, рассрочить, уменьшить или вообще списать долги.

Нормативные документы, которые регулируют правоотношения кредитора и заемщика:

Адвокат (юрист) по кредитным спорам зная эти правила, законы Украины, имеющий определенный опыт, предложит возможные варианты решение задачи и урегулирует долговые обязательства.

Оскарження виконавчого напису нотаріуса

Фінансові приватні компанію можуть купувати старі борги у банків, укладаючи договори відступлення прав вимоги. В результаті чого, особи стають боржниками вже згідно виконавчого провадження, яке державний чи приватний виконавець відкриває на підставі виконавчого напису, виданого нотаріусом. В подальшому особі арештовують рахунки, включаючи банківські картки, зарплатні кошти, арештовують майно (рухоме та нерухоме), включають особу до Єдиного реєстру боржників тощо.

Стягнення грошових коштів за виконавчим написом може бути набагато більшим ніж людина оформляла в банку, оскільки фінансова компанія купуючи борг, ще додатково нараховує відсотки, штрафні санкції, які інколи є незаконними, протиправними та непрозорими.

Як наприклад, людина оформила кредит у банку на 50 000 гривень, а їй фінансові компанії можуть нарахувати до сплати 500 000 гривень.

Єдиним ефективним варіантом захистити себе в такій позиції є звернення до суду з позовною заявою  про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Таким чином, звертаючись до суду з позовом, особа може відновити свої права шляхом визнання судом виконавчого напису незаконним та закрити виконавче провадження зі зняттям арештів з грошових котів та майна.

Ми допоможемо оскаржити виконавчий напис та визнати його незаконним та протиправним, зупинити на час розгляду справи стягнення грошових коштів з банківських рахунків.

Ликвидация предприятия (ООО) путем выкупа

Наша компания представляет услуги по ликвидации (закрытия) предприятия (ООО) путем выкупа корпоративных прав.

После выкупа корпоративных прав на предприятие Вы перестаете быть учасником и директором на предприятии, вся дальнейшая ответственность и все документы переходят на нового собственника.

Как самостоятельно зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем Бровары (Киев)

реєстрация физического лица-предпринимателя

Статья будет полезна начинающим бизнесменам и предпринимателям, которые только начинают свой бизнес в Украине. Открытие (регистрация) предпринимательской деятельности в форме физического лица-предпринимателя, является наиболее простым при открытии и в при его дальнейшем ведении, поскольку отчетность сдается 1 раз в год, если это 1-я и 2-я группа упрощенной системы налогообложения или один раз в квартал если 3-я группа единого налога.

С учетом последний изменений за 2021 год, для регистрации физического лица-предпринимателя (далее – «ФЛП» или «ФОП») Вам необходимо скачать актуальное заявление о государственной регистрации физического лица — предпринимателя по Форме 1 “ТУТ”.

В первом пункте заявления заполняется – Ваша фамилия, имя, отчество, идентификационный код и дата рождения гражданина. Паспортный данные не заполняются, если у Вас есть идентификационный код.

В следующей графе формы указывается адрес регистрации предпринимателя (т.е. прописка) с учетом почтового индекса.

ВАЖНО!!! С ПОСЛЕДНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 2022 Г., ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ФЛП МОЖНО У ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАТОРА.

Следует отметить, что в случае временной регистрации предпринимателя, регистрация происходит по адресу указанному в справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица, или договора аренды недвижимости.

В предпоследней графе указываются коды экономической деятельности (КВЕДы-2010), которыми планирует занимается предприниматель. Подобрать себе нужные КВЕДы, лучшим способом для этого будет официальный и достоверный перечень, которых находится на сайте Государственной службы статистики Украины – http://kved.ukrstat.gov.ua/

В последнем пункте обязательно указывается телефон предпринимателя для связи с ним и e-mail.

При этом, две страницы вышеуказанного заявления по Форме 1, подписывается лично предпринимателем и ставится дата подачи ее государственному регистратору в отдел государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

При себе гражданину нужно иметь оригинал паспорта гражданина Украины или иной документы, который подтверждает личность.

В Броварах – Отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей находиться по адресу – 07400, Киевская область, город Бровары, улица Гагарина, 15.

Еще один Отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по Броварскому району находится по адресу – 07400, Киевская область, город Бровары, бульвар Независимости, 39.

После успешной регистрации, государственный регистратор, которому Вы подали документы обязан сразу Вам выдать опись о принятии документов и через один день выписку с Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей со своей подписью и мокрой печатью.

Важно! Не забудьте сохранить опись документов, которую Вам выдавал государственный регистратор, так как с помощью идентификатора (кода), который находится в правом верхнем углу описи, можно было скачать с сайта Министерства юстиции Украины (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), экземпляр выписки для дальнейших предпринимательских нужд.

Наша компания поможет Вам зарегистрировать физического лица-предпринимателя (ФЛП, ФОП) максимально быстро и качественно, с учетом возможности регистрации ФЛП плательщиком единого налога или плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость регистрации СПД (физического лица-предпринимателя) – 1 000,00 грн.

При этом необходимо будет дополнительно оформить нотариальное заявление на представителя, что бы тот имел право подавать, получать и подписывать документы от Вашего имени.

Адвокат (юрист) по недвижимости в Броварах

Сделки с недвижимостью в Украине, а именно купли-продажи, мены, дарения, аренды оформляются исключительно в нотариальной форме и такие договора подлежат государственной регистрации.

Для покупателей и продавцов недвижимости важно перед ее оформлением проверить в Государственных реестрах актуальные ведомости о недвижимости, в том числе на наличие ареста, залога (обременения).

Наша компания занимается сопровождением сделок по недвижимости, включая ее проверку в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество, Государственный реестр ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственном земельном кадастре.

Наша компания подготовит для сделки:

 • извлечение с Государственного земельного кадастра https://e.land.gov.ua/.
 • нормативно-денежную оценку земельного участка https://e.land.gov.ua/.
 • извлечение с Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество https://online.minjust.gov.ua/
 • информационная справка с Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество https://online.minjust.gov.ua/

Кроме того, мы поможем внести ведомости в реестр право собственности на квартиру, дом, дачу, земельный участок в регистрационной службе Броваров, Броварском районе, согласно Закона Украины “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений” № 1952-IV от 01.07.2004 г.

Таким образом, оформляя недвижимость в Броварах (Броварском районе) (квартиру, дом, земельный участок) мы подготовим для нотариуса и для клиента необходимый пакет документов для успешного проведения сделки.

К Вашим услугам адвокат Броварского суда Киевской области.

Смена директора (руководителя) Бровары, Киев, Броварской район

Согласно статьи 17 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований” для смены директора необходимо:
1) Протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью или Частного предприятия.

В протоколе общего собрания участников обязательно указывается дата увольнения директора и дата назначения нового директора, его фамилия имя отчество и идентификационный код.

Протокол подписывается участником (-ми) предприятия, подпись каждого на котором обязательно нотариально удостоверяются.

С принятием Закона Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” ограничение о том что документы должны бить поданы на регистрацию в течении 3 (трёх) рабочих дней, было отменено.

2) Квитанция об уплате регистрационного сбора в размере 630,00 грн. (по состоянию на 2020 год).
3) Доверенность на представителя (простая письменная форма от предприятия).
4) Заявление (регистрационная карточка по форме 3).

Строк предоставления услуги – 2 рабочих дня.

После регистрации заказчик получает:
1) Выписку с Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
2) Опись с ЕГР.

Кроме смены руководителя (директора) наша компания поможет внести:

– изменение полного или сокращенного наименования предприятия.
– изменение местонахождения предприятия.
– изменение конечного выгодоприобретателя (бенефициара).
– изменение видов деятельности (КВЕД).
– изменение размера уставного капитала (уменьшение).
– изменение размера уставного капитала (увеличение).
– изменение состава учредителей.
– изменение телефона, сайта предприятия.

Дополнительная информация по телефону.

Обжалование действий должностных лиц государственной исполнительной службы. Обжалование постановления государственного исполнителя исполнительной службы

подать жалобу в ГИС, гос. исполнителя

В соответствии со статьей 74 Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 1404-VIII от 02.06.2016 г. решения, действия или бездействия исполнителей и должностных лиц органов государственной исполнительной службы могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, путем подачи жалобы в суд или начальнику исполнительной службы, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель.

Стоит отметить что должник в исполнительном производстве не имеет права подавать жалобу начальнику исполнительной службы, а только может обратится с соответствующей жалобой в суд.

Жалоба будет способствовать восстановления нарушенных Ваших прав и/или законных интересов, а также стимулировать государственного исполнителя предпринять ряд необходимых методов (мер) для как можно скорейшего исполнения решение суда.

Начальник отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель при осуществлении контроля за решениями, действиями государственного исполнителя при исполнении решений имеет право в случае, если они противоречат требованиям закона, своим постановлением отменить постановление или иной процессуальный документ (или их часть), вынесенные в исполнительном производстве государственным исполнителем, обязать государственного исполнителя провести исполнительные действия в порядке, установленном настоящим Законом.

Жалоба в исполнительном производстве подается исключительно в письменной форме и должно содержать:

 1. наименование органа государственной исполнительной службы, в который она подается (например: Броварской горрайонный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области);
 2. полное наименование (или если жалоба подается физическим лицом – его фамилия, имя и отчество) взыскателя и должника, их места жительства или пребывания (для физических лиц) или местонахождение (для юридических лиц), а также наименование (фамилия, имя и отчество) представителя стороны исполнительного производства, если жалоба подается представителем;
 3. реквизиты исполнительного документа (вид документа – это приказ суда или исполнительный лист, наименование органа, его выдавшего, день выдачи и номер документа, его резолютивная часть);
 4. содержание обжалуемых решений, действий или бездействия и ссылки на возбужденное положения;
 5. изложение обстоятельств, которыми жалобщик обосновывает свои требования (описание обстоятельств конкретных нарушений, факты которые были упущены или проигнорированы, новые доказательства в деле и другое);
 6. подпись заявителя или его представителя с указанием дня подачи жалобы.ВАЖНО НЕ ПРОПУСТИТЬ СТРОКИ!!!

Решения и действия исполнителя, должностных лиц органов государственной исполнительной службы по выполнению судебного решения могут быть обжалованы в течение 10 рабочих дней со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод или законных интересов.

Наша компания поможет Вам подготовить результативную жалобу для начальника отдела государственной исполнительной службы или в суд.

Регистрация предприятий в форме ООО в Броварах (Киеве)

реєстрация физического лица-предпринимателя

Порядок создания и деятельности регулируется Законом Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” № 2275-VIII от 06.02.2018 г., Гражданским кодексом Украины и Хозяйственным кодексом Украины.

Перед регистрацией Общества с ограниченной ответственностью нашей компанией следует заполнить “АНКЕТУ“,  в которой необходимо указать следующие ведомости о предприятии:

 1. Наименование предприятия (полное и сокращенное – на украинском и английском языке).
 2. Адрес предприятия, т.е. его местоположение или юридический адрес (полный адрес в т.ч. индекс и телефон для связи). Стоит отметить, что с 2019 года предприятию необходимо указать адрес электронной почты, поскольку в дальнейшем налоговая не будет подписывать Договор о признании электронных документов.
 3. Планируемые виды деятельности предприятия (т.е. КВЕД, выделить из них основной).
 4. Количество учредителей (фамилия, имя и отчество каждого участника, полные паспортные данные с серией, номером и пропиской, а также регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов – ИНН). В случае, если участником (-ми) будет юридическое лицо, нужны будут их реквизиты, а именно:  наименование предприятия, код ЕГРПОУ, фамилия, имя и отчество директора.
 5. Размер уставного капитала и доля его распределения между учредителями.
  Минимальный размер уставного капитала не определен на уровне даже Закона Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью“, а потому может быть хоть одна гривна.
 6. Предприятие будет действовать на основании устава утвержденный учредителями или же, который разработан под цели предприятия или же выбрать модельный устав (по состоянию на август 2018 года предприятия на модельному уставе не регистрируются).
 7. В каком виде планируется взнос в уставной капитал (деньги или имущество).
 8. Какой исполнительный орган ООО планируется (единоличный – директор  или коллегиальный – дирекция) фамилия, имя и отчество каждого, полные паспортные данные с пропиской, а также регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов – ИНН).
 9. Система налогообложения (общая система, упрощенная система налогообложения (единый налог), с/без НДС).
 10. Пожелания к эскизу печати (количество цветов на оттиске, необходимо ли предварительно согласовывать эскиз)?

Стоит отметить, что наименование предприятия должно быть уникальным, поскольку дублирование названия другого юридического лица прямо запрещено. При этом, на законодательном уровне утверждены Требования к написанию наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеет статуса юридического лица, кроме организации профсоюза, которые  утверждены Приказом Министерства юстиции Украины 05.03.2012 № 368/5.

Кроме того, согласно статьи 9 Закона Украины “Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью” № 2275-VIII от 06 февраля 2018 года, наименование общества должно содержать название общества, а также организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью). Общество может иметь сокращенное наименование на украинском языке, полное и сокращенное наименование иностранными языками.

Обратить внимание также следует на местоположения предприятия (адрес), он должен быть не массовой регистрации. Адреса массовой регистрации могут повлечь дополнительный проверки со стороны налоговой службы, а также дальнейшие трудности при регистрации плательщиком НДС и подписании Договора о признании электронных документов с ГПС.

Перечень адресов массовой регистрации размещены на официальном сайте ГПС Украины. Если провести регистрацию по адресу массовой регистрации, возможны проблемы с налоговыми органами. В связи с этим не рекомендуется регистрация по таким адресам.

Так же стоит заметить, что Постановлением Верховной Рады Украины “О переименовании некоторых населенных пунктов” в частности № 1353-VIII от 12.05.2016 г., № 1377-VIII 19.05.2016 г., № 1037-VIII 17.03.2016 г., № 984-VIII от 04.02.2016 г, Верховная рада Украины переименовала населенные пункты и районы Украины. Также было переименованы улицы (другие типы элемента улично-дорожной сети). В связи с этим, в протоколе, уставе и регистрационной карточке необходимо указывать переименованные адреса как учредителей так и местоположения юридического лица.

Подобрать достоверные КВЕДы-2010 для ООО (ЧП) можно подобрать на официальном сайте статистики Украины – “ЗДЕСЬ“.

После согласование всех вышеперечисленных вопросов, необходимо  будет оформить нотариальную доверенность от каждого учредителя на представителя, что бы тот имел право подписи документов и подачи их государственному регистратору.

Законом Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований” предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение устава предприятия, однако протокол общего собрания учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью нотариально может не удостоверятся.

Таким образом, для регистрации Общества с ограниченной ответственностью необходимо подготовить:

 1. Протокол Общего собрания учредителей о создании ООО в 2-х экз.
 2. Устав утвержденный Протоколом Общего собрания учредителей о создании ООО в 2-х экз. и нотариально удостоверяется (отсутствует если предприятие создается на основании модельного устава).
 3. Заявление о государственной регистрации создания юридического лица по Форме 1.
 4. Нотариальную доверенность на представителя от каждого учредителя.
 5. Заявление на регистрацию плательщиком единого налога или НДС.

Наша компания предлагает Вам услугу регистрации фирмы (предприятия) в форме Общества с ограниченной ответственностью или частного предприятия. Мы профессионально подойдем к данному вопросу, подготовим необходимые документы и в кратчайшие строки проведем регистрация общества с ограниченной ответственностью.

После регистрации ООО, заказчик получает:

 1. Опись о приеме документов от государственного регистратора с кодом идентификатор.
 2. Выписку с Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
 3. Экземпляр Устава ООО (отсутствует если предприятие создается на основании модельного устава).
 4. Протокол Общего собрания учредителей о создании ООО.
 5. Приказ на директора ООО.
 6. Печать предприятия * (в случае заказа).
 7. Извлечение с реестра НДС или извлечение с реестра плательщиков единого налога (в случае заказа).

Доверяйте профессионалам!