Адвокат (юрист) по сімейним справам. Право на розірвання шлюбу

Поняття сім’ї та шлюбу визначається Сімейним кодексом України.

Відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Права члена сім’ї має одинока особа.

Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Згідно ст. 21 Сімейного кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до чинного законодавства України, шлюб припиняється:

  • внаслідок його розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей;
  • внаслідок його розірвання органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей;
  • внаслідок його органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя (у разі визнаний безвісно відсутнім або визнаний недієздатним);
  • визнання розірвання шлюбу фіктивним;
  • внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

Наша компанія допоможе кваліфіковано скласти позовну заяву в суд та вирішити поставлені задачі, зокрема з розірвання шлюбу можливо одночасно заявити вимоги про стягнення аліментів на дитину (дітей) або розподіл спільного майна подружжя тощо.